werkcafe

Je werkgever gaat failliet en nu?

Het dieptepunt van de financiële crisis is nu wel voorbij, maar de naschokken ervan zijn nog steeds goed te voelen. Dat geldt zeker voor de kwetsbare bevolkingsgroepen zoals uitkeringsgerechtigden, werklozen of waar werkloosheid dreigt.

In 2016 was het aantal faillissementen in Nederland het laagst in acht jaar[1]. In juni van dit jaar (2017) zelfs zelfs het laagst in 9 jaar[2], maar faillissementen komen steeds voor. Wat moet de werknemer  doen in geval van dreigend faillissement van de werkgever?

Je werkgever gaat failliet en nu?

Jouw rechten als werknemer

Een rechtspersoon (een BV of NV) of een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een eigenaar van een bedrijf) kunnen door de rechtbank failliet verklaard worden als zij niet in staat toe zijn om hun eigen schulden te betalen [3]. Zowel de Nederlandse als de wetgever van de Europese Unie probeert bescherming aan de werknemers te bieden als hun werkgever failliet gaat.

De taak van de wetgever is daarbij nogal ingewikkeld omdat er verschillende belangen in balans moeten worden gebracht. Maatschappelijk (sociaal) belang staat tegenover het belang van de gezamenlijke schuldeisers. Volgens de Hoge Raad der Nederlanden kan in sommige gevallen het behartigen van maatschappelijke belangen in sommige gevallen prevaleren[4] boven maatschappelijke belangen.

Helaas! In de praktijk betekent het faillissement meestal een einde van dienstverband. De door de rechtbank aangestelde curator zal dan jouw arbeidsovereenkomst opzeggen. Het UWV WERKbedrijf hoeft ook geen ontslagvergunning te verlenen. Je kan nog in hoger beroep gaan, maar de praktijk leert dat er vaak niet veel te halen is bij een failliet bedrijf.

Wat moet je dan doen?

Loonvordering en WW-uitkering

Het indienen van een loonvordering bij een failliete bedrijf heeft dus weinig kans van slagen. Als je het toch wil proberen dan kan je de curator door een aangetekende brief sturen. In de brief moet je concrete informatie vermelden zoals nog uit te betalen (spaar)loon, vakantiegeld of niet-opgenomen vakantiedagen, dertiende maand, pensioenpremie, onkostenvergoedingen en overuren bevatten.

Het UWV gaat dan voor een bepaalde, maar beperkte, periode een uitkering aan je betalen wegens onmacht.  Het loon en eventuele achterstallige betalingen worden dan in dertien weken uitgekeerd. Het UWV biedt bovendien verhuiskostenvergoeding indien je binnen dertien weken gaat verhuizen. Recht op loon en alles wat er in je arbeidscontract overeengekomen is, heb je tot het einde van de wettelijke opzegtermijn (opzegtermijn mag echter niet langer dan zes weken zijn en er gelden geen opzegverboden).

Deze uitkering eindigt gelijktijdig met de opzegtermijn. Daarna kan je dan een WW-uitkering (mits je aan voorwaarden voldoet) aanvragen als je nog geen nieuwe baan hebt [5].

Bedrijfsovername

Het bedrijf waar je werkt kan met of zonder personeel overgenomen worden.  De overname van het personeel kan ook gedeeltelijk zijn. Indien je overgenomen bent door een nieuwe eigenaar, kan je arbeidsovereenkomst gewoon doorlopen. Er kan dan ook voor een nieuwe contract gekozen worden. Officieel moet dan eerst je “oude” overeenkomst ontbonden worden door de nieuwe eigenaar. En daarbij heb je recht op een transitievergoeding.

Ontslag bij faillissement

Bij ontslag vanwege faillissement heb je als werknemer volgende opties:

Ten eerste kan je een verzoek indienen bij de rechtbank om het faillissement ongedaan te maken. Je doet dat verzoek na het uitspreken van een faillissement. Je kan zo’n verzoek indienen als je denkt dat de werkgever door failliet te gaan de wet misbruikt.

Ten tweede kan je een vaste schadevergoeding aanvragen als de curator je arbeidsovereenkomst opzegt. Bovendien heb je recht op een redelijke schadevergoeding die in tegenstelling tot de vaste schadevergoeding niet vast berekend wordt.

Ook heb je een optie om de opzegging van je arbeidsovereenkomst te laten vernietigen wegens onregelmatige opzegging.  Als dat lukt, dan is je contract weer van kracht en krijg je je loon (en alles wat er bij hoort) weer uitbetaald.

Tenslotte en om compleet te zijn: de laatste ontwikkelingen

Naar aanleiding van de door de rechtspraak ontwikkelde “pre-pack” methode (de werkgever gaat failliet maar er is direct een doorstart) is het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen [6] eerder dit jaar ingediend. Door het arrest van het Hof van Justitie van Europese Unie [7] in een wet vast te leggen zou er in de praktijk wat meer bescherming voor de werknemers in geval van het flits-faillissement zijn dan nu. Het Hof van Justitie van Europese Unie vindt namelijk dat het “beroven” van de werknemers van hun rechten in zulke gevallen niet rechtvaardig is.

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/03/in-2016-laagste-aantal-faillissementen-in-8-jaar

[2] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/19/laagste-aantal-faillissementen-in-ruim-9-jaar

[3] Artikel 1 lid 1 Faillissementswet, zie voor meer informatie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2017-09-01

[4] Zie bijvoorbeeld: het Sigmacon II- (HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472) of het Maclou-arrest (HR 19 april 1996, NJ 1996, 727).

[5] De duur en de hoogte van jouw WW-uitkering kun je hier berekenen: https://ontslag-krijgen.nl/berekenen/ww.

[6] Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34218/kst-34218-H?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

[7] Zie: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=smallsteps&docid=193701&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1596693#ctx1

 

1 Vind ik leuk
1 Vind ik leuk leden vinden dit artikel leuk
2.044 keer bekeken

Reageren

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.